В начало | Шоу результаты | ФРАНЦИЯ - National dog show

ФРАНЦИЯ - National dog show

ФРАНЦИЯ - National dog show

30.10.16

Место проведения:

Majestic Image Red Sumbean (Санни)(Fabelsfee Hate It Or Love It & Majestic Image Diamond Princess)владелец: Magali Dazin ФРАНЦИЯClasse Intermédiaire- 1er excellent ,RCACS

 CASTRES (81) Dimanche

Majestic Image Red Sumbean (Санни)( Fabelsfee Hate It Or Love It & Majestic Image Diamond Princess) владелец: Magali Dazin ФРАНЦИЯ, -Classe Intermédiaire- 1er excellent ,RCACS