В начало | Шоу результаты | ФРАНЦИЯ - National dog show Ales

ФРАНЦИЯ - National dog show Ales

ФРАНЦИЯ - National dog show Ales

27.03.16

Место проведения:

Majestic Image Red Sumbean (Санни)(Fabelsfee Hate It Or Love It & Majestic Image Diamond Princess)владелец: Magali Dazin ФРАНЦИЯClasse Jeune male- 1er Excellent

 ФРАНЦИЯ - National dog show Ales

Majestic Image Red Sumbean (Санни)( Fabelsfee Hate It Or Love It & Majestic Image Diamond Princess) владелец: Magali Dazin ФРАНЦИЯ, -Classe Jeune male- 1er Excellent